Våra tjänster

Specialistkompetens för kommuner och kommunala bolag

Kontakt

När du behöver oss

En kommun eller ett kommunalt bolag kan ha olika behov av juridiska tjänster. Behovet kan vara akut eller uppstå på längre sikt. Vi kan vara behjälpliga med juridisk rådgivning om ni inte har tillgång till en egen jurist. Vi kan utbilda personal och politiker, analysera regelefterlevnad och lösa tillfällig kapacitetsbrist. Eller agera ombud om kommunen blir stämd och behöver juridisk hjälp.

Kort sagt. Vi finns till för kommuner som behöver juridisk expertis i någon form. Närsomhelst.

$

Juridisk rådgivning

Vi kan erbjuda er juridisk rådgivning inom de rättsområden som vi verkar inom. Era behov styr hur den juridiska rådgivningen ges.

$

Juridiskt ombud

Vi kan företräda er som ombud i tvister eller rättsliga processer i allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

$

Regelefterlevnad

Vi kan genomföra rättsutredningar och analyser av regelefterlevnad av er verksamhet.

$

Utbildningar

Vi kan genomföra utbildningar inom våra specialistområden. Utbildningar kan skräddarsys efter era behov när det gäller innehåll, upplägg och omfattning i tid.

$

Bolagsstyrning

Vi har lång erfarenhet av kommunal bolagsstyrning och kan hjälpa er att styra upp er bolagskoncern.

Våra rättsområden

Avtalsrätt

Skoljuridik

Dataskyddsfrågor

Skadeståndsrätt

Bolagsstyrning och bolagsrätt för kommunala bolag

Diskrimineringslagen

Offentlig upphandling

Kommunalrätt

Immaterial- och marknadsrätt

Offentlighet och sekretess

Offentlig säljverksamhet

Kontakt
Elin Ask
elin.ask@aokj.se | 010-444 18 28
Magdalena Kocan
magdalena.kocan@aokj.se | 010-444 18 24

Ask och Kocan Jurister AB
Integritetspolicy
Cookiepolicy