Om oss

Specialistkompetens för kommuner och kommunala bolag
Kontakt

Vi kan kommuner

Ask och Kocan är en juridisk byrå som erbjuder specialistkompetens inom områden som bedrivs i offentlig verksamhet, så som kommunalrätt, offentlig upphandling, skoljuridik och offentlighet och sekretess. Vi har också kompetens inom bolagsstyrning och bolagsrätt för kommunala bolag, avtalsrätt och dataskyddsfrågor. Vi har många års erfarenhet av juridiskt arbete i en kommun och därmed förståelse för hur det fungerar i en politiskt styrd organisation. Om ni är en kommun eller ett kommunalt bolag är vi den juridiska partnern ni behöver.

Välkommen till oss.

Jurister

Elin Ask

Kontaktuppgifter
Växel: 010-444 18 20
Direkt: 010-444 18 28
E-post: elin.ask@aokj.se

Bakgrund
Delägare, Ask och Kocan Jurister, juli 2019-
Administrativ direktör och chefsjurist, Helsingborgs stad, 2015-2019
Stadsjurist, Helsingborgs stad, 2009-2014
Advokat, Advokatbyrån Gulliksson, 2005-2009
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson, 2001-2005
Tingsnotarie, Ängelholms tingsrätt, 1998-2001

Utbildning
Jur kand (Lunds universitet, 1998)
Certifierad av Styrelseakademin

Områden
Kommunalrätt, offentlig upphandling, offentlighet- och sekretess, avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, dataskydd, offentlig konkurrensrätt (säljverksamhet och statsstöd), bolagsstyrning och bolagsrätt för kommunala bolag

Magdalena Kocan

Kontaktuppgifter
Växel: 010-444 18 20
Direkt: 010-444 18 24
E-post: magdalena.kocan@aokj.se

Bakgrund
Delägare, Ask och Kocan Jurister, juli 2019-
Enhetschef stadsjuridiska enheten, Helsingborgs stad, 2015-2019
Stadsjurist, Helsingborgs stad, 2012-2019
Jurist, Statens skolinspektion, 2008-2012
Jurist, Skolverket, 2005-2008

Utbildning
Jur kand (Lunds universitet, 2005)

Områden
Kommunalrätt, förvaltningsrätt, skoljuridik, offentlighet- och sekretess, dataskydd, diskriminering, skadeståndsrätt och offentlig upphandling

Våra specialistkompetenser är offentlig rätt, kommunal bolagsrätt, dataskyddsfrågor, avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och markandsrätt. Hör av dig till oss så guidar vi dig.

Vi erbjuder tjänster inom följande rättsområden

Avtalsrätt

Skoljuridik

Diskrimineringslagen

Offentlig upphandling

Skadeståndsrätt

Kommunalrätt

Offentlighet och sekretess

Offentlig säljverksamhet

Dataskyddsfrågor

Bolagsstyrning och bolagsrätt för kommunala bolag

Immaterial- och marknadsrätt

Kontakt
Elin Ask
elin.ask@aokj.se | 010-444 18 28
Magdalena Kocan
magdalena.kocan@aokj.se | 010-444 18 24

Ask och Kocan Jurister AB
Integritetspolicy
Cookiepolicy