Ask och Kocan Jurister

Specialistkompetens för kommuner och kommunala bolag
Kontakt

Våra tjänster

C

Juridisk rådgivning

Vi kan erbjuda er juridisk rådgivning inom de rättsområden som vi verkar inom. Era behov styr hur den juridiska rådgivningen ges.

C

Juridiskt ombud

Vi kan företräda er som ombud i tvister eller rättsliga processer i allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

C

Regelefterlevnad

Vi kan genomföra rättsutredningar och analyser av regelefterlevnad av er verksamhet.

C

Utbildningar

Vi kan genomföra utbildningar inom de rättsområden som byrån verkar inom. Utbildningar kan skräddarsys efter era behov när det gäller innehåll, upplägg och omfattning i tid.

C

Bolagsstyrning

Vi har lång erfarenhet av kommunal bolagsstyrning och kan hjälpa er att styra upp er bolagskoncern.

Ta kontakt med jurist direkt

Har du en fråga eller fundering kring juridisk hjälp? Hör av dig till oss direkt så guidar vi dig. Fyll i namn, e-post och skriv kortfattat vad du undrar över så kontaktar vi dig. Inga uppgifter i formuläret är obligatoriska, du väljer själv hur du vill bli kontaktad.

Elin Ask

Jurist

Magdalena Kocan

Jurist

Kontakt
Elin Ask
elin.ask@aokj.se | 010-444 18 28
Magdalena Kocan
magdalena.kocan@aokj.se | 010-444 18 24

Ask och Kocan Jurister AB
Integritetspolicy
Cookiepolicy